V ŽOS Zvolen vyčarovali zo šrotu plne funkčné lokomotívy pre Azerbajdžanské železnice

Prvé dve lokomotívy rady ČME-3, ktoré do zvolenských Železničných opravovní a strojární, a.s. priviezli na prelome apríla a mája tohto roku v dezolátnom stave z Azerbajdžanu, už majú svoju novú tvár. Azerbajdžanské železnice si slovenskú spoločnosť vybrali na to, aby kompletne zrekonštruovali a vykonali generálnu opravu týchto lokomotív.

 

Nákladná rekonštrukcia lokomotív rady ČME-3, ktoré boli vyrobené koncom osemdesiatych rokov minulého storočia, trvala takmer 5 mesiacov. Kvôli oprave absolvovali náročnú, tritisíckilometrovú trasu z azerbajdžanského Baku cez Gruzínsko a Ukrajinu až do Zvolena nielen po železnici, ale aj loďou. „Vzhľadom k alarmujúcemu stavu lokomotív pri príchode do Čiernej nad Tisou bolo vyvinuté veľké úsilie zamestnancov na dodržanie termínov odovzdania a zároveň aj kvality opravy,“ povedal generálny riaditeľ ŽOS Zvolen, a.s. Ing. Roman Palaj. Podľa jeho slov na rekonštrukcii pracovalo približne 50 zamestnancov a bolo na nej odpracovaných viac ako 7.000 hodín.

Prvé dva kusy z celkovo piatich lokomotív pre Azerbajdžanské železnice tak v priebehu niekoľkých mesiacov získali úplne nový vzhľad a sú pripravené na plnú záťaž. Sú totiž určené na ťažký posun v staniciach, ropných termináloch a prístavoch Kaspického mora. Náklady na opravy sa kvôli zlému technickému stavu a nekompletnosti lokomotív počítali na státisíce eur.

„Teší nás, že si Azerbajdžanské železnice vybrali práve ŽOS Zvolen, a.s. ako partnera na túto náročnú úlohu. V relatívne krátkom čase sme zdevastované lokomotívy uviedli do životaschopného a stopercentne funkčného stavu. Táto funkčnosť bude pri dodržaní štandardov údržby zachovaná minimálne najbližších 15 rokov. Do sveta sme poslali jasný signál, že Slováci sa dokážu popasovať aj s takýmito výzvami, a to k absolútnej spokojnosti zahraničného zadávateľa,“ dodal Palaj. Ako sám potvrdil, zákazky ŽOS Zvolen od zahraničných klientov prevyšujú tie štátne.

 

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s (ďalej ŽOS Zvolen, a.s) sú jednou z popredných spoločností na opravy motorových rušňov v Slovenskej republike a zamestnávajú 440 ľudí. Súčasný výrobný program v oblasti opráv a modernizácie železničných koľajových vozidiel (ďalej ŽKV) predstavuje široký sortiment motorových rušňov a motorových vozňov, elektrických rušňov, osobných prívesných vozňov podľa požiadaviek zákazníka. 

event2all v kampani IVO a MARK BBDO Nerozumieme

Na štyroch slovenských portáloch sa v utorok 21. 8. 2018 objavili nápisy v azbuke, ktoré sú súčasťou kampane Nerozumieme. Cieľom kampane Inštitútu pre verejné otázky (IVO) je priblížiť mladej generácii udalosti spred 50 rokov v dnes už málo zrozumiteľnej azbuke.

„50 rokov po okupácii sa na slovenských weboch objavila ‚invázia‘ azbuky. Týmto gestom sme si pripomenuli udalosť, ktorej dodnes v istom slova zmysle nerozumieme. Kampaň využíva aj autentické nápisy a výkriky ľudí rozhorčených príchodom cudzích vojsk do Československa. Demonštranti chceli, aby ich odkazom votrelci 100-percentne rozumeli, preto ich písali často práve azbukou,“ povedal za autorov kampane kreatívny riaditeľ agentúry MARK BBDO Vlado Slivka.

„Je dôležité uvedomovať si, pripomínať a vysvetľovať skutočnosti týkajúce sa okupácie. Najmä v čase, keď sa v časti spoločnosti a aj medzi politikmi množia nálady, ktoré ju nedostatočne odsudzujú, téme sa vyhýbajú či spochybňujú zabratie územia suverénneho štátu,“ povedal šéfredaktor Trend.sk Branislav Benčat. Okrem publikovania viacerých materiálov o okupácii sa do kampane zapojili aj na webe, kde vybraným článkom prepísali nadpisy do azbuky.

Nápisy v azbuke sa objavili aj na stránke Fun rádia. „Je dôležité pripomínať si históriu, a to najmä s ohľadom na rastúce extrémistické prejavy v krajine. Hlavná stránka funradio.sk bude preto počas celého dňa v azbuke,“ doplnil programový riaditeľ Fun rádia Marek Mikúšek.

Podobné prekvapenie si pripravil pre svojich užívateľov portál Refresher.sk. Jeho cieľovou skupinou sú mladí ľudia. „Radi sme sa stali súčasťou kampane a edukovali našu cieľovú skupinu. Tá o udalostiach zo ’68 a následnej okupácii možno počula na hodine dejepisu alebo od starých rodičov, ale to nie vždy stačí,“ vysvetlil zakladateľ Refresheru Gábor Boros.

Azbuka sa objavila aj na portáli Startitup.sk. „Kampaň sme sa rozhodli podporiť, lebo je potrebné pripomínať si udalosti, ktoré ovplyvnili našu krajinu, a treba aj neustále vzdelávať súčasnú spoločnosť. Sme radi, že sme aspoň takouto formou mohli prispieť k osvete. Snáď už všetci aspoň o čosi viac rozumieme,“ povedala marketingová riaditeľka portálu Viktória Maxinová.

Súčasťou kampane Nerozumieme sú aj online banery, články a reportáže v médiách, bilbordy, rozhlasové spoty či videá známych osobností, ktoré odkazujú na stránku www.nerozumieme.sk. Kampaň podporil aj džezový hudobník Alois Bouda, ktorý bol svedkom okupácie, ale aj slovenské osobnosti, ktoré na svojich profiloch na sociálnych sieťach uverejnili videá so svojím pohľadom a názorom na udalosti z augusta 1968.

Vizitka kampane:
Klient: Inštitút pre verejné otázky (IVO)
Agentúra: Mark BBDO
Kreatívny riaditeľ: Vlado Slivka
Copywriter: Ivan Fiedler, Michal Roháček
Art Director: Michal Nemček
Strategy Director: Marian Timoracký
Account Director: Kristína Trnovská
Zvuk: Bajko
Produkcia: Juraj Molnár
Fotograf: Jozef Harangozó
PR: event2all
Digital: Diorama

event2all s novou posilou

Tím full servisovej PR agentúry event2all od 1. augusta 2018 posilnil Dodo Mikláš na pozícii Senior Account Manager. Najnovšia posila prichádza z News and Media Holding, kde pôsobil na pozícii Senior Brand Managera zodpovedného za hobby tituly a mediálne spolupráce vydavateľstva. Má bohaté skúsenosti z novinárskej, marketingovej i PR praxe.

Dodo bude v event2all zodpovedný za kompletný servis pre vybraných klientov a jazykovú úroveň výstupov agentúry.

event2all sa už viac rokov stará a radí pri komunikácii značiek Jaguar Land Rover (Nitra), Železničná spoločnosť Slovensko (národný dopravca), Bencont Group (značky Farma Babindol, Mendelsohn, Rínok Rača…), Medusa Group, Messer Tatragas a iných.

Členovia SK+MED podporujú zavádzanie nových technológií

Aktuálny Európsky týždeň medicínskych technológií MedTechWeek (4. – 8. jún) poukazuje na dôležitosť zdravotníckych pomôcok a medicínskych technológií v našich životoch. Moderné medicínske technológie a zdravotnícke pomôcky pomáhajú zlepšovať životy aj slovenských pacientov.

Vnútroušný implantát
Foto: SK+MED

Neuromodulácia na liečbu obštrukčného spánkového apnoe (svet)
Spánková apnoe, chorobný stav, keď sa počas spánku vyskytujú intervaly, počas ktorých pacient nedýcha je najbežnejšou poruchou spánku a môže viesť k vysokému krvnému tlaku, srdcovým chorobám a mŕtvici. Zatiaľ čo zariadenie kontinuálneho pozitívneho tlaku v dýchacích cestách (CPAP) je štandardným liečebným postupom, viac ako 40 % pacientov so spánkovou apnoe ho odmieta používať. Na trh ale teraz dodávatelia zdravotníckych pomôcok uvádzajú implantát, ktorý poskytuje stimuláciu na otvorenie kľúčových svalov dýchacích ciest počas spánku. Táto technológia ovládaná pomocou náplasti funguje ako kardiostimulátor, ktorý pomáha synchronizovať prívod vzduchu s pôsobením jazyka pomocou snímača dýchania a stimulačného kábla napájaného z batérie. Tieto neuromodulačné systémy mali pozitívne výsledky v klinických testoch a predpokladá sa, že prinesú lepší nočný spánok viac pacientom a manželom.

Operácie v 3D prostredí (Slovensko)
Technológia umožňuje skenovať pacienta trojrozmerne a nahradiť tak oči chirurga. Ten potom môže vstúpiť do tela pacienta cez minimálny otvor a nepotrebuje vykonať ani ďalšie súvisiace rezné rany.
Ďalšie technológie dokážu chirurga doslova navigovať na príslušné miesto s absolútnou presnosťou bez použitia pre pacienta i personál škodlivého röntgenového žiarenia. Pri zložitých operáciách napríklad v okolí miechy je neoceniteľný intraoperačný monitoring. Tento systém neustále monitoruje miechu i ruky chirurga a ak by malo dôjsť k poškodeniu miechy, okamžite vyšle varovný signál.

Hybridný systém na dodávanie inzulínu s uzatvorenou slučkou (svet)
Zariadenia oslavované ako prvý umelý pankreas na svete je hybridným systémom inzulínu s uzavretou slučkou a pomáha zvládnuť diabetes typu 1. Táto nová technológia umožňuje priamu komunikáciu medzi zariadením na neustále monitorovanie glukózy a inzulínovou pumpou na stabilizáciu glukózy v krvi. Novinka nahrádza koncepciu „otvorenej slučky“, ktorá vyžaduje, aby pacienti sami vyhodnocovali informácie z monitora glukózy, aby zistili, koľko inzulínu si majú vstreknúť.

TRANSPARENTNOSŤ A ETICKÉ PODNIKANIE 
Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) tento rok tiež prijala nový Etický kódex, ktorý obsahuje nové spôsoby ako podporiť nezávislé kontinuálne vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov v spolupráci so zdravotníckymi organizáciami. Novoprijatý Etický kódex vychádza z požiadaviek Medtech Europe a stal sa pre členov SK+MED záväzným od 1. februára 2018. Primárnym cieľom nového Etického kódexu je vytvorenie vysokých etických štandardov v segmente zdravotníckych technológií, jasnejšie pravidlá a prísnejšia samoregulácia v odvetví, ktorá je z hľadiska etického podnikania opodstatnená. Najzásadnejšou zmenou je, že priamy sponzoring dostal stopku. Členské spoločnosti už viac nemôžu poskytovať finančnú, ani naturálnu podporu priamo jednotlivým zdravotníckym pracovníkom, aby im pokryli náklady na ich účasť na vzdelávacích podujatiach, ktoré organizujú tretie strany. Nový kódex dovoľuje členským spoločnostiam len nepriamu podporu zdravotníkov a to prostredníctvom vzdelávacích grantov. To znamená, že finančná podpora môže byť naviazaná len na inštitúcie, nemocnice, t.j. cez nepriame sponzorstvo. Táto nezávislá tretia strana bude rozhodovať o tom, ktorí zdravotnícki pracovníci získajú financie, ktoré pokryjú časť alebo plnú výšku nákladov na cestu, ubytovanie a registračné poplatky. Členské spoločnosti SK+MED zabezpečia tak väčšiu transparentnosť finančných prostriedkov vyčlenených na vzdelávanie lekárov.

BENCONT: Ceny starších bratislavských bytov po prudkom raste poklesli, nájomné medziročne narástlo o 9% a neklesá

Ceny starších bytov v Bratislave v prvom štvrťroku 2018 poklesli, hovoria analytici z Bencont Investments, ktorá pravidelne monitorujú byty v Bratislave. K poklesu došlo po tom, ako v poslednom štvrťroku 2017 ich cena vzrástla nadpriemerným tempom. Pokles teda mohol byť len miernou korekciou cien. Zároveň sa však v ponuke bytov z druhej ruky objavilo viac starých, nezrekonštruovaných bytov, ktoré mohli takisto spôsobiť cenový pokles.

Priemerná jednotková cena starších bytov dosiahla v prvom štvrťroku 2018 priemernú cenu vo výške 2 274,79 eur/m² s DPH. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku tak zaznamenali prepad o 3,85 %, zatiaľ čo medziročne vzrástli o 6,98 %. Vyplýva to zo štatistickej vzorky 1000 bytov počas prvých troch mesiacov roku 2018. K cenovému poklesu bytov z druhej ruky došlo po takmer kontinuálnom päťročnom raste cien a po najprudšom medzikvartálnom raste jednotkových cien za toto obdobie. Prepad byť teda mohol len istou korekciou.

Pokles jednotkovej ceny Bencont zaznamenal vo všetkých piatich okresoch Bratislavy, najvýraznejší však bol v Starom Meste, kde predstavoval až 7,3% medzikvartálne. V porovnaní s prvým štvrťrokom 2017, t.j. medziročne však ceny vzrástli vo všetkých bratislavských okresoch a najviac práve v Starom meste. V ostatných okresoch medziročný rast predstavoval v priemere 6%, zatiaľ čo medzikvartálny prepad dosahoval 2-3%.

Možný dôvodom cenového prepadu bol nadpriemerný počet nezrekonštruovaných bytov v ponuke. Nárast počtu starších bytov v ponuke mohol byť spôsobený faktom, že podiel novostavieb z druhej ruky na trhu mierne poklesol. V súčasnosti sa bratislavský realitný trh vyznačuje vysokým dopytom po novostavbách, pričom developeri ponuku nedokážu v rovnakom tempe dopĺňať. Počet novostavieb v primárnej ponuke tak klesá a dopyt sa preto začína orientovať viac na novostavby v sekundárnej ponuke.

Z hľadiska absolútnej ceny došlo na sekundárnom trhu k miernemu poklesu, spôsobenom poklesom priemernej jednotkovej ceny. Priemerne veľký byt z druhej ruky tak v Bratislave stál 144 tisíc eur. Kvôli poklesu rozlohy došlo k najväčšiemu poklesu absolútnej ceny v Starom Meste a to na 186 tisíc eur. V prípade ostatných okresov sa absolútna cena výraznejšie nemenila a pohybovala sa v rozmedzí 130-145 tisíc eur v . Z hľadiska izbovosti dominovali 3-izbové byty, ktoré predstavovali 40 % ponuky. Dvojizbové byty tvorili 33 % ponuky. V prípade novostavieb dlhodobo predstavujú najdopytovanejší artikel dvojizbové byty. Pri starších bytoch je to rovnaké a preto je trojizbových bytov v ponuke podstatne viac. Jednoizbové byty zas predstavovali 18% ponuky, zvyšok tvorili štvor a päťizbové byty.

Rast ponuky voľných nových bytov spolu s vysokým dopytom po nich od konca roku 2014 pôsobil stimulačne aj na rast cien starších bytov. Dovtedy prenajímané byty išli pri vyššej cene do predaja a taktiež dochádzalo k nahrádzaniu „starého“ bývania za nové. V súčasnosti je trh v stave, kedy môžeme povedať, že tento potenciál starších bytov (sekundárna ponuka) je do značnej miery vyčerpaný. Ďalší rast cien starších bytov nepredpokladáme, nakoľko ich kúpu v najbližšej dobe zasiahne aj opatrenie NBS. Ochota bánk financovať starší byt je nižšia, ale tiež to závisí od lokality. Vývoj týchto opatrení a súčasná ponuka sekundárneho trhu ale môžu výrazne ovplyvniť ten s nájomnými bytmi.

Graf 1: Vývoj absolútnej ceny novostavieb (voľné a predané) a starších bytov (sekundárna ponuka)

Cena nájmu v Bratislave počas prvých troch mesiacov v tomto roku dosiahla s energiami 718 eur. Medziročne ide tak o rast takmer 9 %, oproti posledným mesiacom minulého roka je zmena zanedbateľná. Staré mesto prispelo k vyššiemu priemeru už len faktom, že ponuka bytov na prenájom sa tu medziročne výrazne zvýšila. No zároveň aj cena samotného nájmu vzrástla o približne 100 eur na byt. V Petržalke bolo v našej vzorke naopak výrazne menej bytov ako pred rokom (dôvodom môže byť aj fakt, že časť z nich išla do predaja na sekundárnom trhu) ale cena nájmu vzrástla medziročne o takmer 12 % (v Starom meste to bolo takmer 13 %).

Matuš Jančura, hlavný analytik Bencont Investments: „V rámci nájmu rozhoduje aj fakt, v akom stave sa byt prenajíma. Túto ponuku čoraz viac tvoria oproti minulosti byty zrekonštruované alebo novostavby. Pri bytoch v pôvodnom stave či iba čiastočnej rekonštrukcii dokonca sledujeme aj medziročný pokles ceny. Cena nájmu ako taká reaguje na rýchlejší rast predaja bytov pri vyšších cenách. Rast priemeru je tak logický, keďže celková ponuka na trhu nájomných bytov je tvorená čoraz viac novými bytmi, kde cena začína na vyššej úrovni, ako byt v pôvodnom stave. Výška nájmu aj pri novostavbách je limitovaná faktom, že nemala by byť násobne vyššia ako je mesačná splátka hypotéky pri kúpe bytu. Stále nízke úroky totiž pôsobia stimulačne na uprednostňovanie kúpy bytu pred prenájmom. Tento trend aj napriek stále nízkym úrokovým sadzbám môže v Bratislave pribrzdiť už spomínané opatrenie NBS. Pri súčasných cenách novostavieb a maximálnej možnej výške úveru do max. výšky 8-ročného čistého príjmu v kombinácii s potrebou vlastných zdrojov môže pribrzdiť predaj bytov a uviesť do popredia skôr nájomné bývanie. Takéto správanie spotrebiteľov by mohlo tlačiť ceny nájmu smerom nahor. Vysoký dopyt po bytoch, ktorý sme doposiaľ sledovali sa, tak môže presunúť do sféry nájomného bývania.“

BENCONT Group, sa od roku 2008 zaoberá analýzami realitného trhu, komodít a realitným developmentom. Jeho spoločnosti realizovali alebo realizujú, okrem iného, projekty Jurský obytný park vo Svätom Jure, Nový Martin v Martine, Tujetoin v bratislavskej Dúbravke, Rínok Rača v Rači, Valerian a Mendelsohn v Podunajských Biskupiciach, prevádzkujú apartmánový dom Família v Novom Smokovci a zaoberajú sa mimosezónnym pestovaním paradajok na Farme Babindol (skleníky Babindol a Levice). Viac nájdete na www.bencont.sk.

BENCONT: Naštartuje nedostatočná ponuka opäť cenový rast?

Prvý štvrťrok v roku 2018 na  bratislavskom realitnom trhu priniesol pokračovanie silného dopytu nad 1000 bytov. Spolu sa developerom podarilo predať 1007 bytov. Najzaujímavejšou skutočnosťou bol prepad celkovej ponuky, ktorá klesla z 3952 voľných bytov na 3646 a sprevádzal ju prudký cenový rast voľných bytov. Otázka teda je, či bratislavský realitný trh onedlho nenarazí na nedostatočnú ponuku bytov.

Podľa analytikov spoločnosti Bencont Investments tvorilo ponuku novostavieb na realitnom trhu v Bratislave ku koncu marca 2018 3646 bytov v rámci 125 rezidenčných projektov. Na trh v prvom kvartáli vstúpilo 8 nových projektov, spolu však nepriniesli ani 500 nových bytov. Najväčším novým projektom boli projekt Sputnik v Ružinove a nové etapy projektu Stein 2 v Starom Meste. Nová ponuka bytov bola nedostatočná na to, aby pri aktuálnom predaji udržala rovnakú úroveň voľných bytov a celkovo sa tak ponuka prepadla o takmer 10%. Ide už o tretí prepad po sebe a od druhého štvrťroku 2017 klesol počet voľných bytov v Bratislave z 4840 na súčasných 3646 bytov, t.j. o 25%. Za prepadom ponuky je najmä tretí okres, kde v rokoch 2016 a 2017 vzniklo veľa nových projektov. Tie sa postupne vypredávajú a novými projektami sú nahrádzané len ojedinele. Ku koncu roka 2017 tvoril okres BA III sám 34% celkovej ponuky novostavieb. V súčasnosti predstavuje 15,7% ponuky.

Jednotková cena voľných bytov dosiahla úroveň 2687,93 eur/m² vrátane DPH. Ide tak o medziročný rast o 6,6%, no medzikvartálne ceny vzrástli o veľmi výrazných 3,2%. Za rastom stoja najmä okresy BA III, BA IV a BAV, kde došlo k vypredaniu jednotkovo lacných bytov aj k zdražovaniu už ponúkaných bytov. Vzhľadom na nižšiu ponuku bytov klesá developerom konkurencia a môžu si tu tak dovoliť zvýšiť ceny bez strachu zo straty zákazníkov.

Z hľadiska rozlohy dosiahli v priemere voľné novostavby v Bratislave 66,62 m², čo je mierny nárast v priemernej rozlohe bytov. Tá od tretieho štvrťroku 2016, keď dosiahla svoje minimá na úrovni 63,6 m², konštantne narastá. Kupujúci majú stále záujem o menšie byty a tie tak z ponuky rýchlejšie ubúdajú. To je dôvodom rastu priemernej rozlohy ostávajúcich bytov. Absolútna cena bytov dosiahla 178 410,97 eur vrátane DPH. V roku 2017 sa držala na úrovni okolo 160 -170 tisíc eur, no po raste jednotkovej ceny a priemernej rozlohy prekonala hranicu 170 tisíc.

Predaj novostavieb dosiahol v prvom štvrťroku 2018 1007 bytov. Ide o pozoruhodné číslo a zdá sa, že dopyt po novostavbách sa v Bratislave ustálil na úrovni tesne nad 1000 bytov. Priemerný štvrťročný predaj v rokoch 2016-2017 dosahoval takmer 1200 bytov. Najviac bytov sa predalo v okrese BA II (248 bytov, najviac Jarabinky, Galvaniho dvory a Klingerka) a v Petržalke (247 bytov z toho 75% tvorili Slnečnice). V Novom Meste sa najlepšie predávalo Tehelné pole a Urban Residence, v okrese BA IV Devínka pod lesom a v Starom Meste projekt Stein 2. Najpredávanejším projektom v Bratislave boli Slnečnice, ktoré „spravili“ 18,5% celkového predaja novostavieb.

Priemerná cena predaných bytov dosiahla 2551,42 eur/m² vrátane DPH, čo oproti predchádzajúcemu kvartála predstavuje veľmi mierny nárast o 0,7%. Oproti priemernej cene voľných bytov bola o zhruba 130 eur/m² nižšia, čo znamená, že sa značná časť dopytu zameriava na jednotkovo lacnejší segment bývania. Priemerná rozloha predaných bytov dosiahla 63 m² a priemerná absolútna cena 155 654,32 eur. Stále platí skutočnosť, že ľudia majú vo všeobecnosti prednostne záujem o menšie, a absolútne aj jednotkovo lacnejšie byty.

Z hľadiska izbovosti ostali najpopulárnejšie dvojizbáky, ktoré tvorili 38,6% celkového predaja. Ponuka dvojizbových bytov sa postupne znižuje, a preto je možné, že v blízkej dobe nastane nedostatočná ponuka tohto bytového segmentu. Po dvojizbákoch tvorili trojizbové byty 29,6% predaných bytov, jednoizbáky 16,2% štvorizbáky 7,8% a jednoizbové byty len 1,9%.

Pokračovanie silného predaja na úrovni okolo 1000 bytov sa dalo očakávať,“ hovorí hlavný analytik Bencont Investments Matúš Jančura. „Cenová dostupnosť bývania (ceny nehnuteľnosti vzhľadom na mzdy) je momentálne na najvyššej úrovni v histórii Slovenska a bývanie si môže dovoliť stále viac ľudí. Veľmi dôležitým faktorom sú aj úrokové sadzby na hypotékach, ktoré sú v súčasnosti na priemernej úrovni približne 1,7%. To znamená značne nižšie splátky pri hypotékach. Okrem toho je situácia na pracovnom trhu pre ľudí mimoriadne priaznivá a očakávaný budúci vývoj ekonomiky je pozitívny. Vysoký dopyt po nehnuteľnostiach je preto prirodzený.“

Postupne sa však začínajú objavovať faktory, ktoré tento dopyt môžu značne obmedziť. Najdôležitejším faktorom sú nové pravidlá Národnej banky Slovenska k poskytovaniu úverov bankami. Podľa nového pravidla, ktoré nadobudne platnosť od júla 2018 bude maximálna úverová zadlženosť obyvateľa môcť dosahovať 8 násobok jeho priemerného ročného čistého príjmu. Napríklad v prípade osoby, ktorá zarába 1200 eur v hrubom a teda 902,4 eur v čistom predstavuje takto vypočítaný maximálny objem úveru 86 630,4 eur. Pre kúpu nehnuteľnosti vo výške 150 tisíc eur (lacnejší trojizbový byt v Bratislave) by jednotlivec musel zarábať 1562,5 eur v čistom resp. 2155 eur v hrubom. Pre jednotlivca tak bude extrémne náročne požičať si na kúpu nehnuteľnosti, čo platí najmä v Bratislave. Dopyt po nehnuteľnostiach tak môže značne utrpieť.

Matúš Jančura: „Ďalším faktorom potenciálneho poklesu dopytu po bytoch je stále viac obmedzená ponuka bytov. Kontinuálny pokles počtu voľných bytov a zrýchlený rast ceny v Bratislave začína pripomínať situáciu v Prahe. V Prahe nová ponuka bytov dlhodobo nestíhala za dopytom, až kým nedošlo k situácii, že byty zdraželi na toľko, že dopyt po nich značne poklesol. Pre porovnanie – v roku 2017 sa v Prahe predalo 5500 novostavieb zatiaľ čo v Bratislave sa predalo 5020. Z hľadiska hospodárskeho rastu, situácie na trhu práce a spotrebiteľskej dôvery v ekonomiku sú na tom oba trhy podobne. Rozdiel medzi nimi je však v tom, že Praha je z hľadiska populácie dvojnásobne väčším trhom. Predaj bytov aj napriek tomu však dosiahol v roku 2017 na oboch trhoch podobné čísla. Pokiaľ sa v Bratislave neobnoví ponuka bytov v podobe nových developerských projektov, tak je možné, že sa začne ďalej podobať „pražskému scenáru“ obmedzenej konkurencie a cenového rastu. Z tohto hľadiska môžeme v blízkej dobe v Bratislave očakávať ďalší cenový rast, nepredpokladáme však zatiaľ, že by bol vyšší ako 1-1,5% medzikvartálne, resp. 3-6% medziročne.“

Spoločnosť BENCONT INVESTMENTS patriaca pod BENCONT Group, sa od roku 2008 zaoberá analýzami realitného trhu a komodít pre vlastné potreby a potreby svojich klientov. Analýzy realitného trhu publikuje a uzatvára každý kalendárny štvrťrok. Jej sesterské spoločnosti realizujú okrem iného realitné projekty Jurský obytný park vo Svätom Jure, Nový Martin v Martine, Tujetoin v bratislavskej Dúbravke, Valerian v Podunajských Biskupiciach, prevádzkujú apartmánový dom Família v Novom Smokovci a zaoberajú sa mimosezónnym pestovaním paradajok na Farme Babindol (skleníky Babindol a Levice). Viac analýz nájdete na www.bencontinvestments.sk.

MEDUSA GROUP – Kultovú sieť reštaurácií wagamama prináša do Rakúska Medusa, slovenský líder v gastrobiznise

Sieť obľúbených japonských reštaurácií wagamama, ktorá svoju činnosť odštartovala v Londýne, sa pýši otvorením prevádzky už aj v susednom Rakúsku, v obľúbenom obchodnom centre McArthurGlen v Parndorfe. Reštauráciu bude prevádzkovať gastroskupina Medusa Group so sídlom na Slovensku.

 

Nová reštaurácia sa otvorí už vo februári a pre zákazníkov bude pripravené vždy čerstvé menu inšpirované japonskou kuchyňou, vďaka čomu sa značka wagamama preslávila na celom svete.

 

Pripravovaná reštaurácia s rozlohou 311 m² sa nachádza v obľúbenom outletovom a obchodnom centre McArthurGlen neďaleko Viedne. Vo vnútornej časti ponúka sedenie pre 144 hostí a na vonkajšej terase je umiestnených ďalších 126 miest. Filozofia značky wagamama je založená na pozitívnom prístupe k stravovaniu, životnému štýlu a príprave jedla len na objednávku v otvorenej kuchyni, čím je zaručená jeho čerstvosť.

 

Menu v reštauráciách wagamama ponúka rôzne typy predjedál, rozmanité druhy rezancov, karí, ramen, šaláty, dezerty, či čerstvé šťavy pripravované v otvorenej kuchyni.

 

Kultová sieť reštaurácií pozostáva z viac ako 170 prevádzok v 22 krajinách na celom svete. Brian Johnston, výkonný riaditeľ medzinárodnej siete reštaurácií wagamama sa vyjadril: “V posledných rokoch sa zákazníci v Rakúsku zoznámili s množstvom rôznych druhov kuchýň, preto je ideálny čas priniesť na trh koncept wagamama. S netrpezlivosťou očakávame otvorenie našej prvej reštaurácie na území Rakúska, aby sme klientom v Parndorfe mohli priniesť dosiaľ nepoznanú úroveň čerstvej japonskej kuchyne v našom wagamamamenu.“

 

Johnston pokračuje: “Slovenský líder v gastrobiznise Medusa Group prevádzkuje desiatky reštaurácií, stravovacích zariadení a večerných podnikov nie len na území Slovenska, ale aj Rakúska a Českej republiky. Devízou Medusa Group sú roky profesionálnych a prevádzkových skúseností, ktoré klienti uvidia aj v ponúkaných službách v rakúskej reštaurácii wagamama.“

 

V Medusa Group nás fascinuje vlastná filozofia značky wagamama, ktorá je založená na pozitívnom prístupe k stravovaniu, životnému štýlu a príprave jedla len na objednávku v otvorenej kuchyni, čím je zaručená jeho čerstvosť,” povedal Peter Štecko, CEO Medusa Group, prevádzkovateľ rakúskej franšízy pre sieť japonských reštaurácií wagamama.

 

“Sme presvedčení, že zákazníci v Rakúsku sú pripravení prijať koncept, ktorý si zamilovali milióny ľudí po celom svete. Veríme, že to nie je len kvôli vynikajúcej japonskej kuchyni, ale aj vďaka celkovej atmosfére reštaurácií, ich dizajnu, spôsobu komunikácie a ponúkaným službám. Pohnútka priniesť značku wagmama do strednej Európy vo mne skrsla vždy, keď som počas mojich ciest navštívil jednu z wagamama reštaurácií. Pevne veríme, že obchodný komplex McArthurGlen Designer Outlets v Parndorfe je ideálnym miestom pre prvú reštauráciu v Rakúsku,“ dodáva Štecko.

 

O koncepte wagamama

Otvorením svojej prvej reštaurácie v Londýne v roku 1992 priniesla wagamama do Veľkej Británie nový kulinársky zážitok. Súčasťou kultového interiéru jej reštaurácií sú veľké stoly, dlhé lavice a otvorená kuchyňa uprostred, kde môžu zákazníci sledovať šéfkuchárov pri tvorbe jedál a dokonca ich títo šéfkuchári môžu sami obslúžiť.

 

Koncept wagamama je rovnaký na celom svete a je inšpirovaný umením „kaizen“, čo znamená „neustále zdokonaľovanie“. Značka wagamama má túto filozofiu priamo v svojom srdci, kde poháňa jej nepokojnú dušu. Na vrchole jej hodnôt je čerstvosť a kvalita surovín, hravý prístup a sloboda personálu a zákazníkov prejaviť sa.

Združenie LPG spoločností – Propánový zásobník poskytuje energetickú nezávislosť a môže ušetriť, v porovnaní s elektrinou, až tretinu vašich financií.

Nezávislá, lacná a ekologická energia sa nachádza kdekoľvek na Slovensku, aj tam, kde nie je dostupný zemný plyn, a kde by bolo vybudovanie elektrickej prípojky veľmi drahé: volá sa LPG zásobník. Každý rodinný dom s ním môže dosiahnuť mesačnú úsporu skoro 30%. 

LPG (alebo propánové) zásobníky možno inštalovať kdekoľvek, kde potrebuje domácnosť či podnikateľ rýchlu a lacnú energiu. V prípade potreby, či už z estetických alebo priestorových dôvodov, je možné skryť propánový zásobník pod zem. Práve možnosť podzemného zásobníka ponúka využitia záhrady či okolia horskej chaty bez ďalších obmedzení. Cenovo výhodný zdroj energie je veľmi zaujímavý pre ekologicky uvedomelých zákazníkov. Skvapalnený propán má vysokú výhrevnosť a neprodukuje skoro žiaden smog. Jeho výhodou je naakumulovanie veľkého množstva energie do malého objemu, ktorý stačí doplniť v prípade bežnej domácnosti len raz ročne.

Propán má multifunkčné využitie pre zákazníkov nielen pri vykurovaní domov, či horských chát, ale aj pre rôzne výrobné haly či poľnohospodárske družstvá, ktoré ho vedia zužitkovať napríklad na sušenie poľnohospodárskych plodín.

„Prednosti propánu využívajú už stovky našich zákazníkov. Tí uprednostňujú vysokú výhrevnosť a nižšie ceny oproti elektrine. Počet slovenských domácností a podnikateľov, ktorí využívajú tento ekologický plyn propán odhadujeme na viac ako 1600,“ hovorí prezident Združenia LPG spoločností Ing. Marián Smik.

 

Ako na to?

Členovia Združenia LPG spoločností na základe požiadavky zákazníka vypracujú projekt, zabezpečia celý systém dovozu, usadenie zásobníka, stavebné úpravy rozvodov ako aj napojenie na teplovodný systém kotla a komína s revíziou za jednorazový poplatok cca 4550 €. Celý systém je samostatný a bezpečný. Počiatočná investícia sa pri bežnom rodinnom dome vráti do troch rokov pri nadzemnom zásobníku*. Na umiestnenie vonkajšieho zásobníka si treba rezervovať cca 20 m² v okolí nehnuteľnosti. Pri podzemnom zásobníku aj takéto obmedzenie odpadá.

LPG (z angličtiny Liquefied Petroleum Gas) čiže skvapalnený ropný plyn je zmes uhľovodíkových plynov používaná ako palivo do spotrebičov a vozidiel. Ide o novodobejšie označenie pre zmes vykurovacieho plynu, známu ako propán-bután. Používa sa ako palivo pre varenie, vykurovanie i osvetľovanie, aj ako palivo pre motorové vozidlá. Bežne sa plní do tlakových fliaš rôznych veľkostí, ktoré sa potom používajú ako prenosné zásobníky vykurovacieho plynu v domácnostiach a pri pobyte v prírode.

Združenie LPG spoločností združuje dovozcov a obchodníkov s LPG.

Hotel ARENA Trnava – ARENA ponúka, ako jediný hotel na Slovensku, možnosť sledovať futbalové zápasy z pohodlia hotelovej izby

Zápas či koncert na futbalovom štadióne je možné na Slovensku plnohodnotne pozerať iba z apartmánov nového trnavského hotela ARENA, ktorý je súčasťou národného štadióna City Arena – Štadión Antona Malatinského.

Každý z týchto apartmánov je umiestnený na rohu hotela s ideálnym výhľadom na dianie na trávniku. Najvhodnejšie na sledovanie zápasov sú apartmány 107, 207 a 307 na prvom, druhom a treťom podlaží budovy. Ich cena sa mimo atraktívnych zápasov pohybuje približne na 120 eurách za noc, no počas atraktívneho reprezentačného či majstrovského zápasu sa môže vyšplhať až na 200 eur.

Krásu trnavského trávnika je však možné vidieť aj z najluxusnejšej EXECUTIVE SUITE, ktorá je umiestnená na celom 4. podlaží. V tomto apartmáne mala v júni tohto roka prípravu na svoj koncert aj česká kapela Lucie.

Hotel Arena nájdu jeho návštevníci v centre Trnavy na Kollárovej ulici. Disponuje osemnástimi štandardnými izbami, troma už spomínanými apartmánmi s výhľadom na celú hraciu plochu a  luxusným VIP apartmánom (EXECUTIVE SUITE), ktorý má vlastnú vírivku, konferenčnú miestnosť, spálňu, obývaciu miestnosť plus dve terasy s výhľadom na mesto.

Samozrejmosťou každej izby sú rýchle wifi pripojenie, regulovateľná klimatizácia a minibar.

Hotel ARENA ponúka aj 24-hodinovú recepciu a parkovanie v cene izby.

Viac informácií nájdete na www.hotelarena.sk.

 

City Arena – Štadión Antona Malatinského – Nový trnavský futbalový štadión, ktorý investor City-Arena, a.s. po kolaudácii odovzdal do majetku mesta Trnava, bol slávnostne otvorený v sobotu 22.8.2015. Štadión je projektovaný podľa technických parametrov a požiadaviek UEFA a FIFA s kapacitou takmer 19 000 miest (v závislosti od typu zápasu). Súčasťou areálu je dvojpodlažné podzemné parkovisko, administratívne priestory, hotel ARENA a obchodné centrum s multikinom. Celý komplex spĺňa štandardy moderných stavieb vrátane ekologických technológií a energetickej úspornosti.

Trnavské nákupné centrum CITY ARENA, ktoré je súčasťou multifunkčného areálu zahŕňajúceho aj CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského s kapacitou takmer 19 000 futbalových fanúšikov. V City Arene nájdu nakupujúci viac ako 120 obchodov: supermarket Billa a značky ako H&M,  New Yorker, Reserved, Mohito, Sinsay, Lindex, CCC, Deichmann, Camaïeu, Tally Weijl, Orsay, Tchibo, Fann parfumérie, Kara, Otto Berg, Ecco, ARENA Optik, iStores, Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka, dm drogerie, Pupa, Dráčik a Domoss, Intersport, A3 Sport aj ručnú autoumyváreň CITY Wash. Náročnejšieho zákazníka potešia multibrandové obchody s exkluzívnym tovarom značiek Michael Kors, DKNY, LIU JO, Calvin Klein, Guess, Replay, Camp David, Armani Jeans, jedinečný Swarovski a reštaurácie z dielne Bencik Culinary Group Al Trivio a Bokovka, džezový klub so živými koncertmi, cukrárne, kaviarne a mnoho fast foodových jednotiek. Zábavu návštevníkov garantuje najväčší trnavský detský kútik Kinder Club, najväčší trnavský multiplex Cinemax s piatimi kinosálami spolu s Olympic Casinom a fitnes centrom Fit Up!. Viac informácií nájdete na www.cityarena.tt.

MESSER – Šaliansky MESSER získal prestížne ocenenie

Šaliansky MESSER získal za 25 rokov bez úrazu prestížne ocenenie Európskej asociácie priemyselných plynov.

Spoločnosť Messer Tatragas, slovenský líder vo výrobe, distribúcii a predaji technických plynov získal prestížnu cenu „Gold Two Star Safety Award“ za 25 rokov bez pracovného úrazu, ktorú udeľuje Európska asociácia priemyselných plynov (EIGA). Ocenenie patrí prevádzke Messer Tatragas v Šali, kde sa vyrába kyslík, dusík, argónové zmesi, CO2 a suchý ľad. V šalianskej prevádzke spoločnosti pracuje 41 zamestnancov.

Messer Tatragas na jar 2017 spustil vo svojom areáli v Šali plnoautomatizovanú linku údržby fliaš pre technické plyny pre celú strednú Európu. V dvojzmennej prevádzke ročne zabezpečia údržbu (kontrola, otryskanie, tlakovanie, prestriekanie) viac ako 100 000 fliaš určených najmä pre skladovanie a prepravu CO2, kyslíku, dusíku, vzácnych a zváracích plynov.

Dodržiavanie bezpečnosti pri práci s technickými plynmi je v našej spoločnosti na prvom mieste. Prestížne ocenenie, ktoré sme získali od Európskej asociácie priemyselných plynov je pre nás veľkou motiváciou a výzvou,“ hovorí konateľ Messer Tatragas Michal Paľa.

Na júnovom stretnutí EIGA v anglickom Manchestri získal koncern Messer Group celkovo 15 ocenení v troch kategóriách rozdelených podľa dĺžky rokov bez nehody. Okrem slovenského zástupcu boli ocenené spoločnosti z Českej republiky, Macedónska, Bosny a Hercegoviny, Ruska, Rumunska, Francúzska, Španielska, Litvy a Chorvátska.

MESSER Tatragas je členom skupiny Messer, ktorá patrí k vedúcim svetovým výrobcom priemyselných plynov. Skupina Messer zamestnáva viac ako 5.300 pracovníkov a dosahuje obrat vyše 1 mld. euro. Od acetylénu až po xenón – Messer ponúka široké portfólio výrobkov – produkuje a predáva technické plyny ako kyslík, dusík, argón, kysličník uhličitý, vodík, hélium, ochranné plyny pre zváranie, špeciálne plyny, medicinálne plyny a veľké množstvo rozličných zmesí. V moderných výskumných a kompetenčných centrách vyvíja skupina Messer aplikačné technológie pre použitie plynov takmer vo všetkých odvetviach priemyslu, v potravinárstve, v technike prostredia, medicíne ako aj vo výskume a vede. MESSER Tatragas, s.r.o. je najväčšou spoločnosťou skupiny Messer na Slovensku. Vznikol v roku 1990 ako spoločný podnik skupiny Messer a spoločnosti Chemika, Bratislava. Od roku 1998 je 100%-nou dcérskou spoločnosťou firmy Messer Group GmbH.

Európske združenie priemyselných plynov, EIGA, je bezpečnostnou a technicky orientovanou organizáciou zastupujúcou väčšinu európskych spoločností, ktoré vyrábajú a distribuujú priemyselné, lekárske a potravinové plyny. Členské spoločnosti úzko spolupracujú v oblasti výroby, dopravy, skladovania a ich aplikácie, aby sa dosiahla najvyššia úroveň bezpečnosti a ochrany životného prostredia pri manipulácii s plynmi. EIGA tiež iniciuje vývoj vhodných noriem a poskytuje pre verejné a kontrolné orgány technické poradenstvo.