MESSER – Šaliansky MESSER získal prestížne ocenenie

Šaliansky MESSER získal za 25 rokov bez úrazu prestížne ocenenie Európskej asociácie priemyselných plynov.

Spoločnosť Messer Tatragas, slovenský líder vo výrobe, distribúcii a predaji technických plynov získal prestížnu cenu „Gold Two Star Safety Award“ za 25 rokov bez pracovného úrazu, ktorú udeľuje Európska asociácia priemyselných plynov (EIGA). Ocenenie patrí prevádzke Messer Tatragas v Šali, kde sa vyrába kyslík, dusík, argónové zmesi, CO2 a suchý ľad. V šalianskej prevádzke spoločnosti pracuje 41 zamestnancov.

Messer Tatragas na jar 2017 spustil vo svojom areáli v Šali plnoautomatizovanú linku údržby fliaš pre technické plyny pre celú strednú Európu. V dvojzmennej prevádzke ročne zabezpečia údržbu (kontrola, otryskanie, tlakovanie, prestriekanie) viac ako 100 000 fliaš určených najmä pre skladovanie a prepravu CO2, kyslíku, dusíku, vzácnych a zváracích plynov.

Dodržiavanie bezpečnosti pri práci s technickými plynmi je v našej spoločnosti na prvom mieste. Prestížne ocenenie, ktoré sme získali od Európskej asociácie priemyselných plynov je pre nás veľkou motiváciou a výzvou,“ hovorí konateľ Messer Tatragas Michal Paľa.

Na júnovom stretnutí EIGA v anglickom Manchestri získal koncern Messer Group celkovo 15 ocenení v troch kategóriách rozdelených podľa dĺžky rokov bez nehody. Okrem slovenského zástupcu boli ocenené spoločnosti z Českej republiky, Macedónska, Bosny a Hercegoviny, Ruska, Rumunska, Francúzska, Španielska, Litvy a Chorvátska.

MESSER Tatragas je členom skupiny Messer, ktorá patrí k vedúcim svetovým výrobcom priemyselných plynov. Skupina Messer zamestnáva viac ako 5.300 pracovníkov a dosahuje obrat vyše 1 mld. euro. Od acetylénu až po xenón – Messer ponúka široké portfólio výrobkov – produkuje a predáva technické plyny ako kyslík, dusík, argón, kysličník uhličitý, vodík, hélium, ochranné plyny pre zváranie, špeciálne plyny, medicinálne plyny a veľké množstvo rozličných zmesí. V moderných výskumných a kompetenčných centrách vyvíja skupina Messer aplikačné technológie pre použitie plynov takmer vo všetkých odvetviach priemyslu, v potravinárstve, v technike prostredia, medicíne ako aj vo výskume a vede. MESSER Tatragas, s.r.o. je najväčšou spoločnosťou skupiny Messer na Slovensku. Vznikol v roku 1990 ako spoločný podnik skupiny Messer a spoločnosti Chemika, Bratislava. Od roku 1998 je 100%-nou dcérskou spoločnosťou firmy Messer Group GmbH.

Európske združenie priemyselných plynov, EIGA, je bezpečnostnou a technicky orientovanou organizáciou zastupujúcou väčšinu európskych spoločností, ktoré vyrábajú a distribuujú priemyselné, lekárske a potravinové plyny. Členské spoločnosti úzko spolupracujú v oblasti výroby, dopravy, skladovania a ich aplikácie, aby sa dosiahla najvyššia úroveň bezpečnosti a ochrany životného prostredia pri manipulácii s plynmi. EIGA tiež iniciuje vývoj vhodných noriem a poskytuje pre verejné a kontrolné orgány technické poradenstvo.